Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.27 w Szczecinie

Nazwa planu
S.27
Numer planu
59
Numer uchwały wszczynającej
VII/191/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/485/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 46 poz. 712
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,6