Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.17 w Szczecinie

Nazwa planu
S.17
Numer planu
54
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/480/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 44 poz. 695
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
23,1