Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.04 w Szczecinie

Nazwa planu
S.04
Numer planu
8
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/540/98
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 7 poz. 55
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
17,0