Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.01 w Szczecinie

Nazwa planu
S.01
Numer planu
47
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
III/W/343/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 22 poz. 359
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,3