Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PS.15 w Szczecinie

Nazwa planu
PS.15
Numer planu
44
Numer uchwały wszczynającej
XIV/149/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVII/574/98
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 15 poz. 100
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,4