Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PS.05 w Szczecinie

Nazwa planu
PS.05
Numer planu
10
Numer uchwały wszczynającej
XIV/149/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIX/483/97
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 14 poz. 135
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
17,6