Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - WŁOŚCIAŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - WŁOŚCIAŃSKA
Numer planu
705
Numer uchwały wszczynającej
XXV/603/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XL/1155/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2622
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
20,6