Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - SZPITAL w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - SZPITAL
Numer planu
721
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1135/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIX/1336/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.2802
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
47,3