Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - FLORIANA KRYGIERA w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - FLORIANA KRYGIERA
Numer planu
680
Numer uchwały wszczynającej
IX/174/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XL/1158/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2624
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
123,9