Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - DUNIKOWSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - DUNIKOWSKIEGO
Numer planu
647
Numer uchwały wszczynającej
XXXII/918/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXI/496/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3244
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
10,4