Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - CHMIELEWSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - CHMIELEWSKIEGO
Numer planu
724
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1139/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVIII/1617/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.1795
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
42,3