Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - 9 MAJA w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - 9 MAJA
Numer planu
722
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1137/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIX/603/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3678
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
82,1