Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - ŻOŁNIERSKA w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - ŻOŁNIERSKA
Numer planu
706
Numer uchwały wszczynającej
XI/222/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
V/132/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2430
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
24,3