Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - WSCHÓD w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - WSCHÓD
Numer planu
106
Numer uchwały wszczynającej
XLIII/923/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIII/991/06
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 66 poz. 1203
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
29,8