Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - WINCENTEGO POLA w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - WINCENTEGO POLA
Numer planu
751
Numer uchwały wszczynającej
XVII/562/20
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLI/1125/22
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2022.3112
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
13,0