Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - TACZAKA w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - TACZAKA
Numer planu
637
Numer uchwały wszczynającej
XXVI/754/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXX/803/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2682
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
35,6