Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - SOMOSIERRY 2 w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - SOMOSIERRY 2
Numer planu
713
Numer uchwały wszczynającej
XXXII/852/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XI/338/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 6089
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,9