Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - REYMONTA w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - REYMONTA
Numer planu
623
Numer uchwały wszczynającej
XI/229/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLV/1316/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5550
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
85,8