Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POGODNO - MICKIEWICZA - PONIATOWSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
POGODNO - MICKIEWICZA - PONIATOWSKIEGO
Numer planu
125
Numer uchwały wszczynającej
IV/24/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/422/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 17 poz. 326
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
13,2