Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PODJUCHY - SZLAMOWA w Szczecinie

Nazwa planu
PODJUCHY - SZLAMOWA
Numer planu
687
Numer uchwały wszczynającej
XI/225/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/522/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3824
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
4,9