Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PODJUCHY - SKALISTA 24 w Szczecinie

Nazwa planu
PODJUCHY - SKALISTA 24
Numer planu
695
Numer uchwały wszczynającej
XVI/376/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXI/824/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3190
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,9