Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PŁONIA - SZOSA STARGARDZKA w Szczecinie

Nazwa planu
PŁONIA - SZOSA STARGARDZKA
Numer planu
693
Numer uchwały wszczynającej
XIII/310/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
III/70/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1037
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
12,6