Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego P.06 w Szczecinie

Nazwa planu
P.06
Numer planu
13
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/541/98
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 8 poz. 56
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
535,1