Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OSÓW - MIODOWA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
OSÓW - MIODOWA 3
Numer planu
688
Numer uchwały wszczynającej
XII/256/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/893/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4126
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,5