Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OSÓW - ANDERSENA w Szczecinie

Nazwa planu
OSÓW - ANDERSENA
Numer planu
132
Numer uchwały wszczynającej
XLIII/925/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/571/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 58 poz. 1331
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
197,2