Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OSÓW - ANDERSENA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
OSÓW - ANDERSENA 3
Numer planu
690
Numer uchwały wszczynającej
XIII/307/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/238/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz.4223
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
10,5