Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWE MIASTO - POTULICKA 6 w Szczecinie

Nazwa planu
NOWE MIASTO - POTULICKA 6
Numer planu
719
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1133/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XI/339/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 6090
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,9