Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWE MIASTO - POTULICKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
NOWE MIASTO - POTULICKA 3
Numer planu
159
Numer uchwały wszczynającej
XXIV/621/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/N/1246/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 77 poz. 1476
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,8