Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWE MIASTO - POTULICKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
NOWE MIASTO - POTULICKA 2
Numer planu
136
Numer uchwały wszczynającej
XII/330/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXV/671/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 84 poz. 1787
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,8