Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NIEBUSZEWO - OSIEDLE w Szczecinie

Nazwa planu
NIEBUSZEWO - OSIEDLE
Numer planu
748
Numer uchwały wszczynającej
XIII/456/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVI/1583/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.886
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
179,4