Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NAD RUDZIANKĄ 2 w Szczecinie

Nazwa planu
NAD RUDZIANKĄ 2
Numer planu
769
Numer uchwały wszczynającej
XL/1087/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIX/1629/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.2515
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
106,6