Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIĘDZYODRZE WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
MIĘDZYODRZE WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 3
Numer planu
665
Numer uchwały wszczynającej
XLIV/1271/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVII/1301/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.1806
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
174,5