Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIĘDZYODRZE PORT 2 w Szczecinie

Nazwa planu
MIĘDZYODRZE PORT 2
Numer planu
661
Numer uchwały wszczynającej
XL/1178/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/121/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2445
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,9