Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIĘDZYODRZE - OSTRÓW GRABOWSKI w Szczecinie

Nazwa planu
MIĘDZYODRZE - OSTRÓW GRABOWSKI
Numer planu
786
Numer uchwały wszczynającej
XLIX/1338/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVI/1580/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.883
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
166,5