Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIĘDZYODRZE - DZIEWOKLICZ w Szczecinie

Nazwa planu
MIĘDZYODRZE - DZIEWOKLICZ
Numer planu
614
Numer uchwały wszczynającej
V/60/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
V/129/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2429
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
258,1