Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MAJOWE - MACIEJOWICKA w Szczecinie

Nazwa planu
MAJOWE - MACIEJOWICKA
Numer planu
659
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1146/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/254/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4625
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
67,1