Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MAJOWE - ŁUBINOWA w Szczecinie

Nazwa planu
MAJOWE - ŁUBINOWA
Numer planu
692
Numer uchwały wszczynającej
XIII/309/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1269/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4470
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,3