Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego LUBCZYŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
LUBCZYŃSKA
Numer planu
597
Numer uchwały wszczynającej
LIV/1007/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVII/683/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1308
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
85,4