Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego LUBCZYŃSKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
LUBCZYŃSKA 2
Numer planu
767
Numer uchwały wszczynającej
XL/1085/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVIII/1319/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.2106
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
74,0