Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KRZEKOWO - ŻYZNA - SZEROKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
KRZEKOWO - ŻYZNA - SZEROKA 3
Numer planu
755
Numer uchwały wszczynającej
XXVII/779/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
L/1356/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.3168
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
24,4