Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KRZEKOWO - ŻYZNA - SZEROKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
KRZEKOWO - ŻYZNA - SZEROKA 2
Numer planu
726
Numer uchwały wszczynającej
XL/1156/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/434/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 34
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,2