Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KRZEKOWO - NOWOSZEROKA w Szczecinie

Nazwa planu
KRZEKOWO - NOWOSZEROKA
Numer planu
126
Numer uchwały wszczynającej
LX/1110/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/423/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 17 poz. 327
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
14,2