Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KRZEKOWO - ŁUKASIŃSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
KRZEKOWO - ŁUKASIŃSKIEGO
Numer planu
189
Numer uchwały wszczynającej
LI/1077/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIII/654/12
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2551
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
98,0