Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KRZEKOWO - ŁUKASIŃSKIEGO - RZEKA BUKOWA w Szczecinie

Nazwa planu
KRZEKOWO - ŁUKASIŃSKIEGO - RZEKA BUKOWA
Numer planu
682
Numer uchwały wszczynającej
X/187/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXV/601/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 346
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,1