Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KNIEWSKA w Szczecinie

Nazwa planu
KNIEWSKA
Numer planu
596
Numer uchwały wszczynającej
LIV/1004/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/253/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4626
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
57,0