Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KLUCZ - RYMARSKA w Szczecinie

Nazwa planu
KLUCZ - RYMARSKA
Numer planu
779
Numer uchwały wszczynającej
XLVII/1299/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVI/1582/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.885
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,1