Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KIJEWKO w Szczecinie

Nazwa planu
KIJEWKO
Numer planu
104
Numer uchwały wszczynającej
LI/1123/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVI/874/05
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 2 poz. 28
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
101,7