Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KIJEWKO - TELIGI w Szczecinie

Nazwa planu
KIJEWKO - TELIGI
Numer planu
672
Numer uchwały wszczynającej
XLV/1338/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVII/405/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1723
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,1