Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.70 w Szczecinie

Nazwa planu
K.70
Numer planu
90
Numer uchwały wszczynającej
VII/184/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/561/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 9 poz. 93
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
6,6