Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.59 w Szczecinie

Nazwa planu
K.59
Numer planu
89
Numer uchwały wszczynającej
VII/173/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/559/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 50 poz. 745
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,9